Egy alföldi magyar család antropológiája

Anyakönyvi családkutatásokat folytattam, az antopológiába ennek kiegészítéseként kontárkodtam bele.

Saját magam, illetve felmenőim embertani típusát próbáltam meghatározni, Kiszely István, és Henkey Gyula művei alapján, valamint a témával foglalkozó internetes fórum segítségével. Az általam felhasznált, és lentebb bemutatott típusfotók Henkey, és Kiszely munkáiból származnak.

Nem vagyok antropológus, így természetesen hibák is lehetnek a lent közölt besorolásaimban.

Azért adom itt (az őstörténeti blokkban) közzé ezt a családi anyagot, mert régi, honfoglaláskori magyar típusokat is azonosítottam családunkban.

Mások is magukra, vagy a rokonaikra ismerhetnek a lentebb bemutatott típusokban.

Családkutatásaimhoz mindenképpen hasznos adalékot jelentett ez a kis kitérő!

Ősfámon ugyanis számos szlovák vezetéknév szerepel - ennek ellenére felmenőim zöménél régi, magyaros típusokat azonosítottam (magam is egy ilyen típusba tartozom).

Famíliám ékes bizonyítéka Henkey Gyula megállapításának, miszerint a hazánkba betelepített szlávok nem tiszta szlávok voltak, mert korábban avarokkal, besenyőkkel, és magyarokkal keveredtek.

Gyakran hallani, meglehetősen gúnyos felhangokkal, hogy "a mai magyaroknak semmi közük a honfoglalókhoz, azok már rég kipusztultak, elkeveredtek" - nos, ez nem igaz.

Henkey, és Kiszely kutatásai bebizonyították, hogy ez egy hamis állítás - a saját családom antropológiája is erről tanúskodik! 

Eleve logikátlan az egész - hiszen a nyelvünk él, és a Kárpát-medencében több, mint tízmilliónyian beszéljük! Ha annyira megfogyatkozott volna a magyar, mint mondják - már régen eltűntünk volna, vagy már csak kihalófélben lévő egzotikum lennénk! Akár a tatárjárást, akár a törökdúlást nézzük: mindig több magyarnak kellett maradnia, mint amennyi idegen beköltözött  - mert egyébként ezeket a sorokat most nem ezen a nyelven írnám.

A fent említett téveszme azért is lehet hihető sokaknak, mert széles körben él az a hamis kép, hogy a honfoglalók "Ázsiából jöttek", és "mongolidok voltak". A mai magyar nép viszont nyilvánvalóan nem mongolid, tehát ez a nép már nem az a nép.

Ezzel szemben az igazság az, hogy nem Ázsiából jöttünk, hanem Kelet-Európából, és tisztán mongolid típusok már a honfoglalók között is ritkák voltak. Európai típusokba tartoztak őseink: jellemző volt a turáni, a taurid, a pamíri, és az armenid, valamint a kelet-balti.

Keleti, türk testvéreink is ezekbe a típusokba tartoznak, viszont a 13.század óta erőteljes mongol hatás érte őket, az ő jegyeik ezért mongolosabbak.


 A taurid típus:

A taurid típus 1.

A taurid típus 2.

A taurid típus 3.

A taurid típus 4.

A taurid típus 5.

A taurid típus 6.

A taurid típus 7.

Az armenid típus:


Armenid típus 1.

Armenid típus 2.

Armenid típus 3.

Armenid típus 4.

Armenid típus 5.

Armenid típus 6.A pamíri típus:

Pamíri típus 1.

Pamíri típus 2.

Pamíri típus 3.

Pamíri típus 4.

Pamíri típus 5.


Turanid típus:


Turanid típus 1.

Turanid típus 2.

Turanid típus 3

Turanid típus 4.Turanid típus 5.Dalo-fáli típus (dalo-nordikus):

Dalo fáli (dalo-nordikus) típus 1.

Dalo fáli (dalo-nordikus) típus 2.

Dalo fáli (dalo-nordikus) típus 3.